แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด Henex HC-2000

  $100.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-2000

  ระบบการอ่าน : Laser
  Resolution : 4 mil
  ระยะการอ่าน : 0.0 – 28.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 300 ครั้ง/วินาที
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Scanner Henex HC-3208

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Henex HC-3208

  $130.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-3208

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  Resolution : 3 mil
  ระยะการอ่าน : 0.0 – 28.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Henex HC-2000R

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Henex HC-2000R

  $120.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-2000R

  ระบบการอ่าน : Laser
  ความละเอียด : 4 mil
  ระยะการอ่าน : 0.0 – 28.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 300 ครั้ง/วินาที
  ระบบไร้สาย : Bluetooth 2.4 GHz
  ระยะครอบคลุม : 30 เมตร
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 2.0 เมตร

  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ Smart Phone (iOS, Android), Notebook และ Computer

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Henex HC-3208R

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย Henex HC-3208R

  $200.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-3208R

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  ความละเอียด : 3 mil
  ระยะการอ่าน : 2.0 – 25.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  ระบบไร้สาย : Bluetooth 2.4 GHz
  ระยะครอบคลุม : 30 เมตร
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 3.0 เมตร

  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ Smart Phone (iOS, Android), Notebook และ Computer

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Scanner CipherLab 1504B

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด CipherLab 1504P

  $130.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1504P

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  ระยะการอ่าน : 2.0 – 30.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 เฟรม/วินาที
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Scanner Zebra LS-2208

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra LS-2208

  $150.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  ยี่ห้อ Zebra รุ่น LS-2208

  ระบบการอ่าน : Laser
  ความละเอียด : 4 mil
  ระยะการอ่าน : 0.0 – 28.0 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  เชื่อมต่อผ่าน : USB HID
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Portable Data Collector CipherLab 8000

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา CipherLab 8000L

  $600.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 8000L

  ระบบการอ่าน : Laser
  CPU : 32 bits CMOS
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  ระยะการอ่าน : 3.0 – 30.0 ซม.
  หน่วยความจำ : 2MB Flash, 2MB SRAM
  หน้าจอแสดงผล : 100 x 64 pixels พร้อม LED Backlight
  ปุ่มกด : 21 ปุ่มยาง พร้อม LED Backlight
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านแท่น : USB V-COM
  ทดสอบการตกลงบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร
  แบตเตอรี่ : Alkaline ขนาด AAA 2 ก้อน

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Portable Data Collector CipherLab 8200

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา CipherLab 8200L

  $720.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 8200L

  ระบบการอ่าน : Laser
  CPU : 32 bits CMOS
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  ระยะการอ่าน : 1.0 – 45.0 ซม.
  หน่วยความจำ : 8MB Flash, 4MB SRAM
  หน้าจอแสดงผล : LCD 160 x 160 pixels พร้อม LED Backlight
  ปุ่มกด : 24 ปุ่มยาง พร้อม LED Backlight
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB V-COM
  ทดสอบการตกลงบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร
  แบตเตอรี่ : 3.7v Lithium Battery

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน

 • Barcode Portable Data Collector CipherLab 8200

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา CipherLab 8200 2D

  $820.00

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 8200 2D

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  CPU : 32 bits CMOS
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  ระยะการอ่าน : 1.0 – 45.0 ซม.
  หน่วยความจำ : 8MB Flash, 4MB SRAM
  หน้าจอแสดงผล : LCD 160 x 160 pixels พร้อม LED Backlight
  ปุ่มกด : 24 ปุ่มยาง พร้อม LED Backlight
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB V-COM
  ทดสอบการตกลงบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร
  แบตเตอรี่ : 3.7v Lithium Battery

  การรับประกันสินค้า:
  12 เดือน